ประชุมให้ข้อเสนอแนะ ร่าง แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษ


  • เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. งานโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ จัดประชุมให้ข้อเสนอแนะ ร่าง แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกสแฟ้มภาพกิจกรรม