กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 ครั้งที่ 1


  • เมื่อวันที่ 14-15 , 22 , 28-29 มกราคม 2566 งานโคงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 ครั้งที่ 1 อบรมผ่านระบบออนไลน์แฟ้มภาพกิจกรรม