ร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี พ.ศ.2564


  • เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยอาจารย์ ดร.วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายแผน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี พ.ศ.2564 ถวายพานพุ่มดอกไม้สด กล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จัดขึ้น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จัหวัดพระนครศรีอยุธยา

Posted by : สุริยา แก้วพูลศรี

ปรับปรุง : Feb 23, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม