ประชุมการจัดความรู้ KM ครั้งที่ 8


  • วันที่ 19 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินประชุมการจัดความรู้ KM ครั้งที่ 8 เรื่อง เทคนิคการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ

Posted by : อัจฉรา วงษ์หา

ปรับปรุง : Mar 19, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม