ติดต่อเรา

 • สถาบันวิจัยและพัฒนา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย
  อ.พระนครศรีอยุธยา
  จ.พระนครศรีอยุธา 13000
 • 0-3527-6577
 • 0-3532-2082
 • rs@aru.ac.th