วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต.มหาราช ณ ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


  • วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต.มหาราช ณ ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก คุณปิยธิดา ทานาค เป็นวิทยากรให้ความรู้

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Feb 20, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม