วันที่ 20 ธันวาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน ธรรมะบำรุงจิต ศิลปะบำรุงใจ อยู่ใกล้ความสุข รุ่นที่ 2


  • วันที่ 20 ธันวาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน ธรรมะบำรุงจิต ศิลปะบำรุงใจ อยู่ใกล้ความสุข รุ่นที่ 2 และ ได้รับเกียรติจากท่าน พระอธิการ พรณรงค์ เขมวโร (พรณรงค์ อ่อนโยน)เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ กศน.ตำบลตาลเอน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Dec 20, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม