วันที่ 28-29 มิถุนายน 2565 ดร.จิราภรณ์ มีสง่า รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติองค์กรคุณธรรมต้นแบบระดับจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


  • วันที่ 28-29 มิถุนายน 2565 ณ ชั้น 2 The Hall ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคม ซึ่งมี ดร.จิราภรณ์ มีสง่า รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติองค์กรคุณธรรมต้นแบบระดับจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยร่วมจัดบูธภายใต้โครงการวิจัยครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง (ครอบครัวพลังบวก) พร้อมด้วยแกนนำครอบครัวพลังบวก ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Jul 01, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม