ขอเชิญคณาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่องการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมุมมอง Reader แรงบันดาลใจในการขอตำแหน่งทางวิชาการและการเขียนโครงการ วิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ


  • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญคณาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Mar 03, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม