กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2564


  • วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2564 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู่ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา - อาเซียน ชั้น 2 อาคารศรีอโยธยา

Posted by : กองนโยบายและแผน

ปรับปรุง : Oct 29, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม