วันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการสถาบันการบิน และเทคโนโลยีนวัตกรรม ครั้งที่ 22564 (Thai AeroSpace)


  • วันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการสถาบันการบิน และเทคโนโลยีนวัตกรรม ครั้งที่ 22564 (Thai AeroSpace) โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวราน

Posted by : กองนโยบายและแผน

ปรับปรุง : Mar 17, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม