กองนโยบายและแผนร่วมกิจกรรมรับฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียนประทักษิณ รอบพระอุโบสถ เนื่องในวันมาฆะบูชา ณ วัดบรมพุทธาราม


  • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 กองนโยบายและแผนร่วมกิจกรรมรับฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียนประทักษิณ รอบพระอุโบสถ เนื่องในวันมาฆะบูชา ณ วัดบรมพุทธาราม

Posted by : กองนโยบายและแผน

ปรับปรุง : Feb 25, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม