ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566


  • กองนโยบายและแผนจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566

Posted by : กองนโยบายและแผน

ปรับปรุง : Jan 27, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม