กองนโยบายและแผนส่งบุคลากรเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา


  • กองนโยบายและแผนส่งบุคลากรเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดสุวรรณดาราราม วันที่ 23 มกราคม 2566

Posted by : กองนโยบายและแผน

ปรับปรุง : Jan 23, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม