ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา


  • วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ.2566 กองนโยบายและแผน เป็นตัวแทนมหาวิทยาลับราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดยผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดป้อมรามัญ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

Posted by : กองนโยบายและแผน

ปรับปรุง : Jan 10, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม