ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ2566 ครั้งที่ 1/2565


  • ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ2566 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องอยุธยา - อาเซียน อาคารศรีอโยธยา ชั้น 2

Posted by : กองนโยบายและแผน

ปรับปรุง : Oct 28, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม