ติดต่อเรา

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย
  อ.พระนครศรีอยุธยา
  จ.พระนครศรีอยุธา 13000
 • 035 245 506
 • stayinfo@aru.ac.th

ข้อมูลทั่วไป

เนื้อหาสาระ