วันที่ 5 มิถุนายน 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษา ณ ห้องงประชุม 3025 อาคารสิงหาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


  • วันที่ 5 มิถุนายน 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษา ณ ห้องงประชุม 3025 อาคารสิงหาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก คุณเมธา จารัตนากร CEO ของ CIP VALUE CO., LTD. มา เป็นวิทยากรให้ความรู้

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Jun 07, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม