วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “HOW TO ร่างคำขออย่างไรเครื่องหมายการค้าดีอย่างไร? ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรอย่างรวดเร็ว”


  • วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “HOW TO ร่างคำขออย่างไรเครื่องหมายการค้าดีอย่างไร? ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรอย่างรวดเร็ว” ♦️กลุ่มสาขาวิศวกรรม ♦️กลุ่มสาขาเคมี อาหาร และเครื่องดื่ม ♦️กลุ่มงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก คุณวรุณ ปุจฉากาญจน์ นักวิชารพาณิชย์ ชำนาญการพิเศษ กระทรวงพาณิชย์ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา) คุณดนัย เลี้ยงเจริญ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร ชำนาญการ กระทรวงพาณิชย์ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา) และ คุณทวีศักดิ์ สุขสวัสดิ์ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร ชำนาญการ กระทรวงพาณิชย์ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา) เป็นวิทยากรให้ความรู้

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Jun 07, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม