ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้า ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง


  • ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้า ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธวัช ทองโอภาส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ร่วมพิธีเปิด โดยการดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้า ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดา นัยผ่องศรี และนายศิริพงศ์ แก้วสุวรรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Jun 05, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม