เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วม กิจกรรม วัน “วิสาขบูชา” ประจำปี พ.ศ.2567 โดยกิจกรรมในช่วงเช้าได้ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และกิจกรรมในช่วงเย็น ได้ร่วมพิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็น และพิธีเวียนประทักษิณรอบ พระวิหาร ณ วัดสุวรรณดารารามร


  • เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ดร.จิราภรณ์ มีสง่า รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วม กิจกรรม วัน “วิสาขบูชา” ประจำปี พ.ศ.2567 โดยกิจกรรมในช่วงเช้าได้ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และกิจกรรมในช่วงเย็น ได้ร่วมพิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็น และพิธีเวียนประทักษิณรอบ พระวิหาร ณ วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร เพื่อเป็นการบูชารำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ ที่ถือได้ว่าเป็นวันคล้ายวัน ประสูติ ตรัสรู้ และ เสด็จดับขันธปรินิพพาน อันเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนา

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : May 28, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม