วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดอบรม หัวข้อ “เครื่องหมายการค้าดีอย่างไร” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31109 (อาคาร100ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


  • วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดอบรม หัวข้อ “เครื่องหมายการค้าดีอย่างไร” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31109 (อาคาร100ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงาน วิทยากรโดย คุณเทอดธรรม ไทยเวสน์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : May 28, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม