วันที่ 25 กันยายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อม การจัดประชุมเครือข่ายสมาชิกเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


  • 25 กันยายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อม การจัดประชุมเครือข่ายสมาชิกเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมี ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารป่าตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Sep 26, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม