วันที่ 9 กันยายน 2566 อ.ดร.จิราภรณ์ มีสง่า รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมพิธีเปิด และเที่ยว ตลาดชุมชนโบราณตำนานบ้านสีกุกตำบลน้ำเต้าอำเภอบางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ” ภายใต้การดำเนินงานยุทธศาสตร์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


  • วันที่ 9 กันยายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ มีสง่า รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมพิธีเปิด และเที่ยว ตลาดชุมชนโบราณตำนานบ้านสีกุกตำบลน้ำเต้าอำเภอบางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา “ชุมชนโบราณบ้านสีกุก” ภายใต้การดำเนินงานยุทธศาสตร์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ ตลาดชุมชนโบราณบ้านสีกุก ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ภายใต้คอนเซป “ไหว้พระ ทำบุญ เที่ยวตลาด ศึกษาประวัติศาสตร์ไทย”

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Sep 13, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม