วันที่ 6 กันยายน 2566 อาจารย์ ดร. ภาวินีย์ ธนาอนวัช รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 3


  • วันที่ 6 กันยายน 2566 อาจารย์ ดร. ภาวินีย์ ธนาอนวัช รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ธานี ชูกำเนิด และ อาจารย์สุพินดา เพชรา อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ 2566 (4 ภูมิภาค:ภาคกลางและภาคตะวันออก) ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2566 ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้ อาจารย์ ดร.ธานี ชูกำเนิด และ อาจารย์สุพินดา เพชรา ได้รับรางวัล จากการนำเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Sep 07, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม