วันที่ 25-26 สิงหาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมสัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ณ โรงแรม พาโค่ เขาใหญ่ บาย เดอะโบนันซ่า จ.นครราชสีมา


  • วันที่ 25-26 สิงหาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์ ดร. ภาวินีย์ ธนาอนวัช รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมสัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ณ โรงแรม พาโค่ เขาใหญ่ บาย เดอะโบนันซ่า จ.นครราชสีมา

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Aug 31, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม