วันที่ 30 สิงหาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่อง “เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5 และระบบ Fast-Track Indexing” ในรอบที่ 3 วันที่ 30 สิงหาคม ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ชั้น 4 อาคาร คอนเวนชั่น โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุง


  • วันที่ 30 สิงหาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่อง “เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5 และระบบ Fast-Track Indexing” ในรอบที่ 3 วันที่ 30 สิงหาคม ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ชั้น 4 อาคาร คอนเวนชั่น โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพ

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Aug 30, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม