วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมเสวนาภาคีเครือข่ายและการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบนวัตกรรมพร้อมใช้ใช้ (App Tech) ณ โรงแรมเดอะทวินโลตัสจังหวัดนครศรีธรรมราช


  • วันที่ 27 สิงหาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมเสวนาภาคีเครือข่ายและการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบนวัตกรรมพร้อมใช้ใช้ (App Tech) ในระดับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ภายใต้โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนและสมรรถนะภาคีเครือข่ายโครงการที่ 2 กิจกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ภาคีเครือข่ายและนวัตกรรมพร้อมใช้ ณ โรงแรมเดอะทวินโลตัสจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมลงพื้นที่เพื่อดูนวัตกรรมพร้อมใช้ จากโครงการวิจัย ชุมชนนวัตกรรมและ Local enterprise แหล่งทุน บพท. พื้นที่นาเคียนและคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Aug 28, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม