วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง


  • วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ดร.จิราภรณ์ มีสง่า รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดา นัยผ่องศรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ และได้รับเกียรติจาก ท่าน ดร.ธวัช ทองโอภาส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : May 26, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม