วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิษุสงฆ์ พิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม ณ วัดบรมพุทธาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


  • วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิษุสงฆ์ พิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม ณ วัดบรมพุทธาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Jan 25, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม