วันที่ 5 มกราคม 2556 เวลา 16:00 น บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดสำเภาล่ม


  • วันที่ 5 มกราคม 2556 เวลา 16:00 น บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดสำเภาล่ม

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Jan 06, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม