วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือการจัดการประชุมวิชาการ ISTEM-Ed 2023


  • วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือการจัดการประชุมวิชาการ ISTEM-Ed 2023 ซึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน ในระหว่างวันที่ 20-22 กันยา 2566 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Nov 08, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม