วันที่ 21 ตุลาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2566


  • สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบ Online

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Oct 21, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม