วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ารับรางวัลชมเชยพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ในพิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีมอบรางวัล ในงาน "มหกรรมแห่งชาติ 2565" (Thailand Research EXPO 2022)


  • วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ารับรางวัลชมเชยพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ในพิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีมอบรางวัล ในงาน "มหกรรมแห่งชาติ 2565" (Thailand Research EXPO 2022)

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Aug 09, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม