สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดพิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2565 ในงานวันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครบรอบ 117 ปี


  • สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดพิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2565 ในงานวันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครบรอบ 117 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา "คนของพระราชา ข้าของแผ่น วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Jul 01, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม