วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการ กิจกรรม Hackathon ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ( โครงการ U2T for BCG and Regional Development)


  • วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการ กิจกรรม Hackathon ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ( โครงการ U2T for BCG and Regional Development) โดยมี นางสาวพิมพ์ประภา พลรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป นางวรรณิศา นัยชิต นักวิชาการศึกษา และทีมงานตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุม

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Jul 25, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม