สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรม ระดมความคิดเห็นเพื่อการออกแบบ ณ กลุ่มสานรักษ์ช่อม่วง ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


  • 26 กุมภาพันธ์ 2565 ผลิตภัณฑ์ เวลา 08.30 - 15.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรม ระดมความคิดเห็นเพื่อการออกแบบ ณ กลุ่มสานรักษ์ช่อม่วง ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยากรโดยคุณราวรรณ รู้แผน

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Feb 26, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม