ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่2


  • วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ประชุม 3025 อาคารสิงหาราม สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่2

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Mar 10, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม