โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพตำบลบางนมโค


  • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางนมโค จัดโครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพตำบลบางนมโค ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เทศบาลตำบลบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Feb 11, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม