โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพจิตใจผู้สูงอายุและบุคคลในครอบครัว (ธรรมะบำรุงจิต ศิลปะบำรุงใจ


  • วันที่ 30 ธันวาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพจิตใจผู้สูงอายุและบุคคลในครอบครัว (ธรรมะบำรุงจิต ศิลปะบำรุงใจ ณ ณ กศน.ตำบลตาลเอน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระอธิการ พรณรงค์ เขมวโร (พรณรงค์ อ่อนโยน) เป็นวิทยากรให้ความรู้

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Dec 30, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม