ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา


  • วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์และทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวัง

Posted by : Web Master Ayutthaya Studies

ปรับปรุง : Jan 22, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม