สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส นำเสนอสกู๊ปพิเศษ “ผ้าลายอย่าง ผ้าทรงคุณค่าของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”


  • เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้เผยแพร่รายการ “วันใหม่วาไรตี้” ในหัวข้อ “ยลความงดงามพระราชวังบนเกาะแห่งเดียวของไทยในรัชกาลที่ ๕” . สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้เผยแพร่รายการ “วันใหม่วาไรตี้” ในหัวข้อ “ยลความงดงามพระราชวังบนเกาะแห่งเดียวของไทยในรัชกาลที่ ๕” โดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการ ได้ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ช่วงสกู๊ปพิเศษ “ผ้าลายอย่าง ผ้าทรงคุณค่าของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เพื่อนำเสนอโครงการฟื้นฟูและต่อยอดผ้าลายอย่างเอกลักษณ์อยุธยา “จุฬาพัสตร์” สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน โดยผ้าลายอย่าง “จุฬาพัสตร์” ได้รับแรงบันดาลใจมากจากผ้าลายอย่างโบราณที่ใช้เป็นผ้าห่อคัมภีร์ที่วัดย่านอ่างทอง(จุฬาโลก) ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผ้าผืนเดิมนั้นมีสภาพเก่าแก่และชำรุดเสียหาย จึงได้นำส่วนทีเหลือมาประกอบขึ้นเป็นผ้าผืนใหม่ให้มีความสมบูรณ์ พัฒนาและต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์มีความร่วมสมัย หลากหลาย และก่อให้เกิดรายได้กับชุมชน อีกทั้งยังปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้คนในชุมชนเกิดความรักและหวงแหนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันมีค่าของตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้คือหัวใจสำคัญของการยกระดับภูมิปัญญาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

    รับชมวีดิทัศน์

    #สถาบันอยุธยาศึกษา #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา #มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก

Posted by : Web Master Ayutthaya Studies

ปรับปรุง : Oct 23, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม