กิจกรรมภูมิใจในอยุธยา ครั้งที่ ๔


  • เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมภูมิใจในอยุธยา ครั้งที่ ๔ โดยมีการบรรยายในหัวข้อ “ภูมิวัฒนธรรมในคำขวัญประจำจังหวัด คุณค่าและความภาคภูมิใจของชาวอยุธยา” ให้กับนักเรียนโรงเรียนอุดมศีลวิทยา ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑๐๘ คน วิทยากรโดย นายพัฑร์ แตงพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Posted by : Web Master Ayutthaya Studies

ปรับปรุง : Sep 12, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม