พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ


  • วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยา ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : Web Master Ayutthaya Studies

ปรับปรุง : Apr 01, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม