พิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา


  • เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และนายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธี โดยได้รับเกียรติจากนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีไหว้ครูลิเกเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการจัดงานมหกรรมนาฏดนตรีเปิดตำนานการแสดงลิเก ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว โดยมีการแสดงของลิเกชื่อดังอาทิ ศร ราม น้ำเพชร กุ้ง สุทธิราช วงศ์เทวัญ การแสดงโขนสด และการแสดงพื้นบ้านอีกมากมาย ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ เมษายนนี้ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น เป็นต้นไป ณ ลานหลังวัดมหาธาตุ

Posted by : Web Master Ayutthaya Studies

ปรับปรุง : Mar 31, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม