งาน 100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน


  • วันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสถาบันฯ ร่วมงานงาน 100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน และกิจกรรมคืนสู่เหย้า “พลังศิษย์พิบูล : เหลียวหลังแลหน้าสู่การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง

Posted by : Web Master Ayutthaya Studies

ปรับปรุง : Feb 23, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม