ติดต่อเรา

 • ศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย
  อ.พระนครศรีอยุธยา
  จ.พระนครศรีอยุธา 13000
 • 0-3527-6555 เบอร์ภายใน 2900
 • idlc@aru.ac.th