ติดตามเรื่องร้องเรียนตรงต่ออธิการบดี

วันที่ เรื่อง สถานะ
Sep 20, 2023 การเสนอการจ่ายค่าเทอม รอ
Sep 11, 2023 ขอให้ยกเลิกการแบ่งแยกห้องน้ำอาจารย์และนักศึกษา รอ
Jul 24, 2023 เลขบัตรประจำตัวประชาชนของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนัดปรากฏอยู่บนอินเตอร์เน็ท รอ
May 29, 2023 การรับสอนพิเศษเด็ก รอ
May 25, 2023 การนำระบบsotusและประชุมเชียร์มาใช้ในรร.สาธิต รอ
May 19, 2023 สูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ ส่งเรื่องแล้ว
Mar 10, 2023 ความปลอกภ้ยในมหาลัย ส่งเรื่องแล้ว

ติดตามเรื่องข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น

วันที่ เรื่อง สถานะ
Aug 18, 2023 ไม่สามารถดูประกาศรายชื่อ รอ

ติดตามเรื่องร้องทุกข์ทั่วไป/ร้องเรียนการทุจริต

วันที่ เรื่อง สถานะ
Jul 21, 2023 ร้านขายของ ( ร้านตู้โค้ก ) ข้างอาคารฝึกกีฬา โรงยิม 1 รอ
Jun 28, 2023 การเก็บการบำรุงการศึกษาของร ร สาธิตพระนครศรีอยุธยา ของนักเรียนชั้น ม 4 ประจำปีการศึกษา2566 ไม่เป็นธรรม รอ
Jun 07, 2023 ขอความเป็นธรรมกรณีนศ.ชื่อ นส.พลอยไพลิน มานะชีพ ประพฤติขาดจริยธรรมเสียชื่อเสียงแก่สถาบันฯ รอ
Apr 17, 2023 ขอให้แจ้งคณบดีเร่งรัดให้อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์โดยไม่ชักช้า รับเรื่อง