ติดต่อหน่วยงาน
 • งานจดหมายเหตุและสารสนเทศท้องถิ่น
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย
  อ.พระนครศรีอยุธยา
  จ.พระนครศรีอยุธา 13000
 • 0-3527-6579 เบอร์โทรภายใน 2539
 • patcharaporn@aru.ac.th
 • จดหมายเหตุราชภัฏกรุงเก่า