ข่าวสารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

29 มีนาคม 2567

ประกาศ 168 เรื่อง การรับรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ และมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาศาสตร์)

29 มีนาคม 2567

ประกาศ 167 เรื่อง การประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาศาสตร์)

29 มีนาคม 2567

ประกาศ 166 เรื่อง การรับรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ และมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (เพิ่มเติม)

29 มีนาคม 2567

ประกาศ 165 เรื่อง การประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (เพิ่มเติม)

6 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรับสมัครสอบวัดความรู้ทางวิชาการ (Pre-ม.1/2567)

26 กันยายน 2566

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2566

17 กรกฎาคม 2566

ประกาศรับนักเรียน 4 ระดับ ในรอบ "สวัสดิการบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา" เรื่อง การลงชื่อแสดงความจำนงเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 4 ระดับ ประจำปีการศึกษา 2567 (เฉพาะสวัสดิการบุคลากร มร.อย.)

28 พฤศจิกายน 2565

-พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ -การปฏิบัติของผู้เข้าทดสอบวัดระดับความรู้ทางวิชาการ (Pre - ม.1) -รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ pre-ม.1

25 พฤศจิกายน 2565

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ pre-ม.1 และการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ pre-ม.1 ประจำปีการศึกษา 2566

5 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบวัดความรู้ทางวิชาการ (Pre - ม.1) สำหรับนักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 - 19 พ.ย. 65

11 ตุลาคม 2565

แจ้งการเปิด-ปิดภาคเรียน ปฐมวัย ประถม มัธยม ประจำปีการศึกษา 2565

24 กันยายน 2565

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 (ฝ่ายมัธยม)

19 กันยายน 2565

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 (ฝ่ายประถม)

13 กันยายน 2565

ดนตรีในสวนกรุงเก่า โดยสภานักเรียนกรุงเก่า ประกอบด้วย คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

13 กันยายน 2565

คณะครูโรงเรียนสาธิตฯ ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรสมรรถนะ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยม ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565

12 กันยายน 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนา ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565 วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 วัดกลาง พระอารามหลวง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

9 กันยายน 2565

บริษัท เนสท์เล่(ไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมการออกำลังกายและให้ความรู้เรื่องโภชนาการ พร้อมแจกเครื่องดื่มไมโลให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายประถม)

9 กันยายน 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) จัดกิจกรรม Project Approach เรื่อง"ดอกอัญชัน อัญชัน" ชั้นปฐมวัย 1/1 เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นกระบวนการผ่านการทำอาหาร ได้วางแผนในการจัดเตรียมวัตถุดิบต่าง ๆ เน้นการใช้กล้ามเนื้อมือและนิ้วมือ

7 กันยายน 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) จัดกิจกรรม Project Approach เรื่อง "เครื่องบินน้อยลอยฟ้า" ออกแบบเครื่องบินตามจินตนาการของตนเอง พร้อมนำเสนอเครื่องบินที่ตนเองออกแบบ ส่งเสริมการทำงานแบบร่วมมือและเกิดทัก STEAM

6 กันยายน 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) จัดกิจกรรม Project Approach เรื่อง “ผีเสื้อน่ารัก” ชั้นปฐมวัย 1/2 สำรวจหาผีเสื้อและหนอนผีเสื้อรอบบริเวณโรงเรียน

6 กันยายน 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายมัธยม) ได้มาจัดกิจกรรม “สนุกกับคณิตศาสตร์’’ ให้นักเรียนประถมสาธิตฯ โดยผ่านกิจกรรมบวกเลขระบายสี กับ แทนแกรมหรรษา

6 กันยายน 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายปฐมวัย)ได้เข้าร่วมยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D นำร่องปี 2565

6 กันยายน 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

6 กันยายน 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) จัดกิจกรรม Project Approach เรื่อง ดอกทานตะวันของหนู ชั้นปฐมวัย 2/2 เรียนรู้ขั้นตอนการปลูกดอกทานตะวัน

2 กันยายน 2565

โครงการนิทานเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมการแบ่งปัน ชั้นเตรียมปฐมวัย

1 กันยายน 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) จัดกิจกรรม Project Approach เรื่อง "คุณหมอใจดี" ของชั้นปฐมวัย 2/1 โดย ทพญ.ชนัดดา แก้วจุมพฏ ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพหมอฟัน

1 กันยายน 2565

ร่วมเชียร์นักกีฬาฟุตบอล และกีฬาชนิดอื่น ๆ ในงานกีฬาสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๒ “ลวบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

30 สิงหาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ญาณาธิป ศิริพัฒน์ ชั้น ม.2/1 และสมาชิกร่วมทีมอีก 3 ท่าน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง(แชมป์โลก) รุ่น Junior และรุ่น JV Megacrew โดยเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันเต้น World Hiphop Dance Championship 2022 ระดับโลก

28 สิงหาคม 2565

นักเรียนชั้นม.2 และชั้นม.5 เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการทางานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่ม และส่งเสริมทักษะการอยู่ร่วมกันให้กับนักเรียน โดยทีมวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุพรรณภูมิ

27 สิงหาคม 2565

นักเรียนชั้น ม.2 และชั้น ม.5 เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเรียนรู้ทักษะการอยู่ร่วมกันระหว่างชั้นเรียน และศึกษาเรียนรู้พันธุ์สัตว์ชนิดต่าง ๆ ณ สวนสัตว์ และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี

แสดงแถวที่ 1 to 30 of 80 (3 Pages)